first photo

Aktuality
Reference

facebook
 • Pro stavebníky

  • Kdy kontaktovat statika?

  • Prohlídka a konzultace

  • zásah do nenosné konstrukce

  • zásah do nosné konstrukce

  • Ceník

 • Pro architekty

  • Náš přístup

  • Průzkumy a diagnostika

  • Dokumentace pro stavevní úřad

  • Prováděcí dokumentace
   a autorský dozor

  • Publikace a pojištění

STATIKA JE PRO NÁS VÝZVA, NIKOLI OMEZENÍ!

PROHLÍDKY nabízíme v okolí Prahy a Plzně. Vysvětlujeme stav objektu a možnosti opravy nebo rekonstrukce. Výstupem je přehledný záznam z prohlídky v pdf. Při další spolupráci bude cena prohlídky odečtena.


AUTORIZOVANÉ VYJÁDŘENÍ STATIKA zpracováváme pro stavební úpravy, které nevyžadují stavební povolení: rekonstrukce bytu, rušení příček, nové podlahové souvrství, ...


STATICKÝ VÝPOČET zpracováváme jako součást dokumentace zpracované Vaším architektem nebo pro účely provádění stavby: novostavba nebo rekonstrukce rodinného domu, nástavba, přístavba, ...


PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ zpracováváme pro stavební úpravy, které zasahují do nosných konstrukcí: otvor v panelu nebo ve zdi, nové schodiště, opěrná zeď, ...


ARCHITEKTŮM nabízíme zpracování konstrukční části projektu s jasnými výstupy, v adekvátním rozsahu a termínu.

STATIKA JE VÝZVA, NE OMEZENÍ


RYCHLÝ KONTAKT